Zásady ochrany osobních údajů

Pořadatelem tanečních kurzů a akcí je Ing. Petra Chadimová, IČ: 04866550, (dále jen TŠ DanceFlow). Za účelem pořádání kurzů a akcí a umožnění účasti klientů na těchto kurzech a akcích TŠ DanceFlow zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci klientů.

Registrací na kurz udělujete TŠ DanceFlow ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním osobních a citlivých údajů v rozsahu uvedeném na vámi vyplněné přihlášce, a to za účelem organizace dalších podobných akcí a následným statistickým a evidenčním účelům. Souhlas poskytujete dobrovolně na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv odvolat na hello@danceflow.cz.
Osobní údaje, které nám poskytnete (viz níže), využíváme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít a plnit smlouvu (smlouva vzniká odesláním přihlášky) a vy mohli chodit k nám do kurzu.

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?
Abyste se mohli účastnit našich kurzů, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:
- jméno a příjmení,
- adresu,
- kontaktní e-mail a telefonní číslo,
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, kdy k nám budete chodit do kurzu. Po skončení budeme vaše údaje uchovávat podle právních předpisů, které archivaci předpokládají. Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu budou uchovávány nejdéle po dobu 10 let.

Pořizování reportážních fotografií a videozáznamů
Z průběhu našich kurzů a akcí pořizujeme fotodokumentaci a audiovizuální záznamy, které následně zveřejňujeme na webu a sociálních sítích. Děláme to pro radost a na památku všech účastníků, za účelem reportáže a zachycení atmosféry. Účastí na kurzu nebo akci berete na vědomí a souhlasíte s užitím takto pořízených fotografií a audiovizuálního záznamu, v podobě hmotné či digitalizované, pro veškeré propagační účely TŠ DanceFlow, a to ať v tištěné podobě (propagační materiály), nebo v podobě elektronické.

Odběr newsletteru
Nad rámec uvedených účelů a titulů zákonnosti zpracování umožňuje TŠ DanceFlow odběr newsletterů také osobám, které dosud nebyly klienty TŠ DanceFlow. V takovém případě se jedná o zpracování na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Newsletter rozesílám přibližně jednou měsíčně za účelem informovat odběratele o novinkách, plánovaných akích, kurzech a tipech pro tanec. Z odběru se lze kdykoli odhlásit prostřednictvím prokliku na odhlašovací odkaz v patičce každého e-mailu, příp. e-mailem na hello@danceflow.cz

TŠ DanceFlow prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat v souladu s platnou legislativní úpravou a pouze k účelům, ke kterým byl souhlas poskytnut.

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nesprávné osobní údaje, nebo že je zpracováváme neoprávněně, dejte nám prosím vědět na e-mailové adrese hello@danceflow.cz a vše společně vyřešíme.