Zásady ochrany osobních údajů

Registrací na kurz a přihlášením k odběru newsletteru udělujete DanceFlow - Ing. Petře Chadimové, IČ 04866550 ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po poučení o svých právech, výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a ukládáním osobních a citlivých údajů v rozsahu uvedeném na vámi vyplněné přihlášce, a to za účelem organizace dalších podobných akcí a následným statistickým a evidenčním účelům. Souhlas poskytujete dobrovolně na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, příp. e-mailem na hello@danceflow.cz.

Zároveň berete na vědomí, že DanceFlow (Ing. Petra Chadimová) jako Pořadatel kurzu, tančírny či akce (dále jen akce) bude provádět z jejího průběhu fotodokumentaci a audiovizuální záznam. Souhlasíte s užitím takto pořízených fotografií a audiovizuálního záznamu, v podobě hmotné či digitalizované, pro veškeré propagační účely Pořadatele akce, a to ať v tištěné podobě (propagační materiály), nebo v podobě elektronické.

DanceFlow (Ing. Petra Chadimová) prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat v souladu s platnou legislativní úpravou a pouze k účelům, ke kterým byl souhlas poskytnut.